09:00 - 18:00

Bize sorularınızı sorabilirsiniz

0(262) 323 21 67

Telefon numarasından ulaşabilirsiniz

Search
 

davalıEtiket

Zengin Hukuk Bürosu > Yazılar etiketlendi"davalı"

Davacının tanık sıfatı ile verdiği iki beyan ile dava dilekçesindeki iddiası çelişik olup bu çelişki giderilerek karar verilmelidir.

T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2017/13155 Karar No: 2019/22887 Karar Tarihi: 23.12.2019 Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Davacı isteminin özeti: Davacı vekili, davacının davalı şirkette 05.05.2008 tarihinde işe başladığını, müvekkilin işyeri haklarını ödemediği için 30.07.2012 tarihinde davalı işyerine ihtar çektiğini, işyerinin ise ihtarı alır almaz müvekkili işten çıkardığını, arkasından da 3 gün işe gelmediğini bahane ederek ihtar çekip iş akdini fesh ettiğini, müvekkilinin davalı işyerinde 08:00-18:00 saatleri arasında çalıştığını, müvekkilin en son 1,800 TL ücret aldığını, Cumartesi günleri çalıştığını, dini ve milli bayramlarda...

okumaya devam et
İletişime Geç
Avukata Danış
Merhaba,
sorularınızı bize yöneltmek ister misiniz?