09:00 - 18:00

Bize sorularınızı sorabilirsiniz

0(262) 323 21 67

Telefon numarasından ulaşabilirsiniz

Search
 

davasıEtiket

Zengin Hukuk Bürosu > Yazılar etiketlendi"davası"

Kesinleşmeden İcraya Konulamayan İlamlar

T.C. Yargıtay 8. HD, 2017/9088 E.  2017/2175 K.  KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULAMAYACAK KARARLAR "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Şikayet Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü. K A R A R  Borçlular vekili, vekil edenleri aleyhine, kesinleşmeyen menfi tespit ilamında hükmedilen vekalet ücreti ve faizinin tahsili amacıyla takip başlatıldığını, ancak ilam kesinleşmediğinden takibin iptaline karar verilmesini talep etmiş, Mahkemece, borçlunun davası reddedildiğinden ilamın kesinleşmeden icra takibine konu edilebileceği gerekçesiyle istemin reddine karar verilmesi üzerine hüküm, borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir. Talep, İİK'nun 41.maddesi...

okumaya devam et
İletişime Geç
Avukata Danış
Merhaba,
sorularınızı bize yöneltmek ister misiniz?