09:00 - 18:00

Bize sorularınızı sorabilirsiniz

0(262) 323 21 67

Telefon numarasından ulaşabilirsiniz

Search
 

sayıştayEtiket

Zengin Hukuk Bürosu > Yazılar etiketlendi"sayıştay"

Yargıtay Nedir? Yargıtay Görevleri Nelerdir?

Yargıtay, anayasal hükümet sistemi içinde mühim bir rol oynamaktadır. Yüksek yargı organı olarak vazife icra eden Yargıtay, demokrasilerin eğer olmazsa olmazı olan kuvvetler ayrılığı yönetim modelindeki araştırma merciinin mühim bir mekanizmasıdır. Alınan kararların hukuka uygunluğunu denetleyen Yargıtay hakkında data sahibi olmak, toplumlardaki yönetim biçimlerinin nasıl işlediği hakkında da data sahibi olmak anlamına gelir. Yargıtay Nedir? Yargıtay, adli yargı alanında giren mevzularda temyiz incelemesi icra eden yüksek yargı makamıdır. Bu sebepten dolayı Yargıtay, Temyiz Mahkemesi olarak da bilinmektedir.   Yargıtay’ın Amacı Nedir? Yargıtay’ın amacı, hukuki kararlarda birliği sağlamaktır. Adil ve adaletli bir halde kararları inceleyerek hepimiz için aynı işlemi uygular. Ele almış olduğu kararlar, temyiz başvuruları üzerinedir. Dolayısıyla diğer mahkemelerin üstlendiği...

okumaya devam et

Kesinleşmeden İcraya Konulamayan İlamlar

T.C. Yargıtay 8. HD, 2017/9088 E.  2017/2175 K.  KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULAMAYACAK KARARLAR "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Şikayet Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü. K A R A R  Borçlular vekili, vekil edenleri aleyhine, kesinleşmeyen menfi tespit ilamında hükmedilen vekalet ücreti ve faizinin tahsili amacıyla takip başlatıldığını, ancak ilam kesinleşmediğinden takibin iptaline karar verilmesini talep etmiş, Mahkemece, borçlunun davası reddedildiğinden ilamın kesinleşmeden icra takibine konu edilebileceği gerekçesiyle istemin reddine karar verilmesi üzerine hüküm, borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir. Talep, İİK'nun 41.maddesi...

okumaya devam et
İletişime Geç
Avukata Danış
Merhaba,
sorularınızı bize yöneltmek ister misiniz?