09:00 - 18:00

Bize sorularınızı sorabilirsiniz

0(262) 323 21 67

Telefon numarasından ulaşabilirsiniz

Search
 

Deport Nedir? Deport Avukat Kimdir, Ne Yapar?

Zengin Hukuk Bürosu > Bireysel Hukuk  > Deport Nedir? Deport Avukat Kimdir, Ne Yapar?

Deport Nedir? Deport Avukat Kimdir, Ne Yapar?

Deport, kelime anlamı olarak sınır dışı etmek anlamına gelir. Deport avukatı ise deport sonucuna karşı hukuki süreci takip eden avukat diyebiliriz. Yazımızda, sizler için Deport konusunu detaylıca inceledik.

Deport Nedir? Süreç nasıl işler?

Deport (sınır dışı etme), ile ilgili uygulanacak hükümler 6458 sayılı Yabancılar ve Internasyonal Koruma Kanununda düzenlenmiştir. Türkiye’de bulunan yabancılar, kendi ülkesine, transit gideceği ülkeye yada üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir.

Deport Kararı Ne Demek?

Deport (sınır dışı etme) kararı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatı üstüne yada Valiliklerce kendiliğinden alınır. Deport kararı verildikten sonrasında hakkında karar verilen kişiye, Türkiye’yi terk edebilmesi için minimum on beş, en fazla otuz gün süre verilir. Bu şekilde süre verilen kişilere Çıkış İzin Belgesi verilir.

Deport Kararı Sonrası Hukuki Süreç Nasıldır?

Deport kararı verildikten sonrasında kararda belirtilmek şartıyla ülkeden ayrılması için hakkında karar verilene süre verilir. Karar, gerekçeleriyle beraber hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıya yada yasal temsilcisine ya da avukatına bildiri edilir. Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı, bir avukat tarafınca temsil edilmiyorsa kendisi yada yasal temsilcisi, kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.

Deport Avukatı Nedir, Kime Denir?

Her avukat deport işlemlerine karşı hukuki süreci takip etme ve hukuki yollara başvurma yetkisini haiz olmakla birlikte bazı avukatlar bu alana yoğunlaşarak deport mevzusunda informasyon ve tecrübelerini artırabilir. Ağırlıklı olarak deport işlemlerine karşı hukuki süreçle iştigal eden avukatlara deport avukatı denebilir.

Deport (Sınır Dışı) Avukatları Ne İş Yapar?

Deport avukatı, yabancı hakkında deport kararı verildikten sonraki hukuki süreci takip eder ve sonuçlandırır. Deport işlemleri esnasında oluşabilecek ihtimaller içinde hatalardan kaynaklı hak kayıplarının önüne geçerek mağduriyetleri önler.

Deport Edilme Sebepleri Nedir?

Türkiye’de bulunmaları sakıncalı olanlar hakkında deport kararı verilir. Deport edilme sebepleri 6458 sayılı Yabancılar ve Internasyonal Koruma Kanunu’nun 54. maddesinde sayılmıştır.

Kimler Hakkında Sınır Dışı Etme Kararı Verilebilir?

Aşağıda sayılan yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınır:

 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler
 • Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi yada çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi yada destekleyicisi olanlar
 • Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için meydana getirilen işlemlerde gerçek dışı informasyon ve düzmece belge kullananlar
 • Türkiye’de bulunmuş olduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar
 • Kamu düzeni yada kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar e) Vize yada vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar yada vizesi iptal edilenler
 • İkamet izinleri iptal edilenler
 • İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir öne sürülen nedeni olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler
 • Emek verme izni olmadan çalmış olduğu tespit edilenler h) Türkiye’ye yasal giriş yada Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler ya da bu hükümleri ihlale girişim edenler
 • Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı olmasına karşın Türkiye’ye geldiği tespit edilenler
 • Internasyonal koruma başvurusu reddedilen, internasyonal korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, internasyonal koruma statüleri nihayetlenen yada iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonrasında bu Kanunun diğer hükümlerine nazaran Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar
 • İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar
 • Internasyonal kurum ve kuruluşlar tarafınca tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler.

Deport Kaldırma Nasıl Yapılır?

Sınır dışı etme (deport) sonucuna karşı, kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde yönetim mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvuran şahıs, sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirir. Mahkemeye meydana getirilen başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin bu mevzuda vermiş olduğu karar kesindir. Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla, dava açma süresi içinde yada yargı yoluna başvurulması hâlinde yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmez.

Deport Kararı Yetkili Merci Neresi?

Deport (sınır dışı etme) kararı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatı üstüne yada Valiliklerce kendiliğinden alınır

Süreçte Deport Avukatının Önemi

Deport, yabancılar (vatandaşlık) hukukunun bir konusu olup hususi uzmanlık gerektiren bir alandır. Deport işlemleri ve bu işlemlere karşı hukuki yollara başvuruda alanında uzman ve tecrübeli bir deport avukatına başvurmakta büyük yarar vardır.

Yorum yok

Yorum Yap

İletişime Geç
Avukata Danış
Merhaba,
sorularınızı bize yöneltmek ister misiniz?