09:00 - 18:00

Bize sorularınızı sorabilirsiniz

0(262) 323 21 67

Telefon numarasından ulaşabilirsiniz

Search
 

İstinaf nedir? İstinaf kanun yolu nedir?

Zengin Hukuk Bürosu > Ceza Hukuku  > İstinaf nedir? İstinaf kanun yolu nedir?

İstinaf nedir? İstinaf kanun yolu nedir?

İstinaf nedir? Bu yazımızda istinaf nedir sorusunun yanıtını özetlemek gerekirse vermeye çalışacağız. İstinaf nedir? İstinaf kanun yolu, ilk aşama mahkemelerince verilen son kararlardaki hataları ve hukuka aykırılıkları gidermek amacıyla kabul edilmiş olağan bir kanun yoludur. İstinaf, ilk aşama mahkemelerinin kesinleşmemiş son kararlara yönelik olduğundan olağan bir kanun yoludur.

İstinaf, ilk aşama mahkemesince verilen nihai kararların denetlenmesini elde eden ilk ve aslolan denetim yoludur. İstinafta meydana getirilen denetimin kapsamı da istinaf ne demek sorusuyla yakından ilgilidir. İstinaf kanun yolunda, temyizden değişik olarak hem ilk aşama mahkemesince meydana getirilen maddi tespitler hem de uygulanan normun yerindeliği yönünden denetim yapılır.

İstinaf kanun yolunun düzenlenmiş olduğu mevzuat, istinaf nedir sorusu açısından ehemmiyet taşımaktadır. Ceza davalarında istinaf kanun yolu için müracaat şartları Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 272-285 maddelerinde, hukuk davası istinaf kanun yolu için müracaat şartları ise Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda (HMK) düzenlenmiştir.

İstinaf nedir? İstinaf ne demek?

İstinaf ne demekCMK’nın 273/1 fıkrasına nazaran istinaf başvurusu, sonucu veren ilk aşama mahkemesine istinaf talebi dilekçesi verilerek yapılır. Ek olarak CMK’nın 273/1 fıkrasına nazaran sonucu veren mahkemenin katibine beyanda bulunmanız ve katibin istinaf talebinizle ilgili tutacağı tutanağın hakim tarafınca onaylanması ile de istinaf başvurusu yapabilirsiniz.

CMK’nın 272/1 fıkrasına nazaran 15 yıl ve daha çok hapis cezasına ilişkin hükümler, bölge adalet sarayı mahkemelerince otomatikman istinaf incelemesine doğal olarak tutulur.

İstinaf süresi ne kadar

İstinaf süresi, CMK’nın 273. maddesinde düzenlemiştir. CMK’nın 273/2 fıkrasına nazaran istinaf başvurusunun, verilen ceza hükmünün açıklanmasından (tefhim) itibaren 7 gün içinde yapılması gerekmektedir. Sadece bu durum sanığın hazır bulunmuş olduğu duruşmada hükmün açıklanması durumunda söz mevzusudur. Eğer sanık duruşmada hazır bulunmuyorsa (sanığın gıyabında yargı açıklanmışsa) 7 günlük istinaf süresi hükmün sanığa tebliğinden itibaren başlayacaktır.

İstinafa yanıt süresi ne kadar

Hükmü veren ilk aşama ceza mahkemesince reddedilmeyen istinaf dilekçesi yada beyana ilişkin tutanağın bir örneği CMKnın 277/1 maddesi gereğince karşı tarafa bildiri edilir. Karşı tarafın, bildiri tarihinden itibaren 7 gün içinde yazılı olarak yanıt verme hakkı bulunmaktadır.

İlk aşama ceza mahkemesine meydana getirilen istinaf başvurusunun karşı tarafa tebliğinden itibaren CMKnın 277/1. maddesi gereğince ilgililer 7 gün içinde yazılı olarak yanıt verebilirler (istinaf nedir).

İstinaf sınırı ne kadar? İstinaf nedir?

İstinafa müracaat için herhangi bir ceza süresi var mıdır? İlk aşama ceza mahkemelerince verilen son kararlara karşı istinaf kanun yoluna başvurulması mümkündür. Sadece CMK’nın 272/1 fıkrasına nazaran 15 yıl ve daha çok hapis cezalarına ilişkin hükümler, istinaf başvurusu yapılmamış olsa dahi ilgili bölge adalet sarayı mahkemesince otomatikman incelenir.

Ceza mahkemelerince verilen hükümler: beraat, mahkumiyet, düşme, ceza verilmesine yer olmadığı sonucu, davanın reddi, güvenlik tedbirine hükmedilmesidir.

Ek olarak CMK 272/2 fıkrasına nazaran hükme tesir eden ara kararlara ve başka bir kanun yolu öngörülmemiş ara kararlar aleyhine de istinafa başvurulabilir.

Bu yazımızda; istinaf nedir? İstinaf sınırı ne kadar? İstinaf ne demek? sorularının yanıtlarını özetlemek gerekirse vermeye çalıştık.

Yorum yok

Yorum Yap

İletişime Geç
Avukata Danış
Merhaba,
sorularınızı bize yöneltmek ister misiniz?