09:00 - 18:00

Bize sorularınızı sorabilirsiniz

0(262) 323 21 67

Telefon numarasından ulaşabilirsiniz

Search
 

Kasten Yaralama Suçu

Zengin Hukuk Bürosu > Ceza Hukuku  > Kasten Yaralama Suçu

Kasten Yaralama Suçu

Kasten yaralama suçu, vücut dokunulmazlığına karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiş olup, başkasının vücuduna acı vermek veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmak şartına bağlanmıştır. Tüm suçlarda olduğu gibi bu suçta da yukarıda bahsi geçen unsurdan birinin bulunmaması halinde, suç unsurları itibari ile oluşmayacağından cezalandırma süreci de işlemeye başlayamayacaktır.

Hukuka aykırı davranışın kasten yaralama suçunu oluşturabilmesi için, eylemin mağdurun vücuduna acı vermesi yeterli olup, ayrıca eylem nedeniyle mağdurun sağlığının veyahut algılama yeteneğinin bozulması şartı aranmaz.

Kasten yaralamaya yönelik eylemlerin tamamlanmış ancak kasten yaralama neticesinin herhangi bir nedenden dolayı gerçekleşmemiş olması, kasten yaralama suçunu değil, yaralamaya teşebbüs suçunu oluşturur.

Kasten Yaralama Suçu Nedir?

Kasten Yaralama suçu 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını öngürmekle birlikte, suçta çok sayıda ceza artırım ve indirim nedenleri bulunmaktadır.

Kasten yaralama fiilinin kişi  üzerindeki  etkisinin basit  bir  tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde ise, mağdurun şikâyeti aranmakla birlikte ceza, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası olarak öngörülmüştür.

Kasten yaralama suçunun;

 1. a) Üstsoya, altsoya, eşe, boşandığı eşe veya kardeşe karşı,
 2. b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 3. c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
 4. d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
 5. e) Silahla,

(f) Canavarca hisle,

işlenmesi halinde, ŞİKAYET ARANMAKSIZIN, verilecek ceza yarı oranında (f) bendi bakımından ise bir kat artırılır.

Kasten yaralama fiili, mağdurun;

 1. a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
 2. b) Konuşmasında sürekli zorluğa,
 3. c) Yüzünde sabit ize,
 4. d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
 5. e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre verilecek ceza, bir kat artırılır.

 

Kasten yaralama fiili, mağdurun;

 1. a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
 2. b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
 3. c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
 4. d) Yüzünün sürekli değişikliğine,
 5. e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz.

Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, ( bu durum sağlık rapordaki numaralara göre belirlenmektedir ) yarısına kadar artırılır.

Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise oniki yıldan “onsekiz” yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Bu başlık altında anlatılan hükümler Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu ile karıştırılmamalı vakanın hukuki durumunun tespiti muhakkak alanında uzman bir Avukat marifetiyle yapılmalıdır.

Yorum yok

Yorum Yap

İletişime Geç
Avukata Danış
Merhaba,
sorularınızı bize yöneltmek ister misiniz?