09:00 - 18:00

Bize sorularınızı sorabilirsiniz

0(262) 323 21 67

Telefon numarasından ulaşabilirsiniz

Search
 

aileEtiket

Zengin Hukuk Bürosu > Yazılar etiketlendi"aile"

Kesinleşmeden İcraya Konulamayan İlamlar

T.C. Yargıtay 8. HD, 2017/9088 E.  2017/2175 K.  KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULAMAYACAK KARARLAR "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Şikayet Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü. K A R A R  Borçlular vekili, vekil edenleri aleyhine, kesinleşmeyen menfi tespit ilamında hükmedilen vekalet ücreti ve faizinin tahsili amacıyla takip başlatıldığını, ancak ilam kesinleşmediğinden takibin iptaline karar verilmesini talep etmiş, Mahkemece, borçlunun davası reddedildiğinden ilamın kesinleşmeden icra takibine konu edilebileceği gerekçesiyle istemin reddine karar verilmesi üzerine hüküm, borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir. Talep, İİK'nun 41.maddesi...

okumaya devam et

Tapu İptali ve Tescil Dava Örneği

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi Esas No: 2021/4646 Karar No: 2021/8037 Karar Tarihi: 02.11.2021 YARGITAY KARARI YARGITAY KARARI MAHKEMESİ : Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : Tapu iptali ve tescil Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından kararın tümü yönünden; davalılar ...

okumaya devam et
İletişime Geç
Avukata Danış
Merhaba,
sorularınızı bize yöneltmek ister misiniz?