09:00 - 18:00

Bize sorularınızı sorabilirsiniz

0(262) 323 21 67

Telefon numarasından ulaşabilirsiniz

Search
 

kıdem tazminatıEtiket

Zengin Hukuk Bürosu > Yazılar etiketlendi"kıdem tazminatı"

Fasılalı Çalışmalarda Kıdem Tazminatı’nın Hesabı

FASILALI ÇALIŞMALARDA KIDEM TAZMİNATI HESABI 1475 sayılı Kanun'nun bulunan 14/2. maddesinde "İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler gözönüne alınarak hesaplanır." denerek işçinin aynı işveren nezdinde aralıklı olarak yaptığı çalışmalarının kıdem tazminatı hesaplamasına esas alınacak süre yönünden birleştirileceği öngörülmüştür. Söz konusu maddenin uygulanmasına dair esaslar ise Yargıtay İçtihatları ile ortaya konmuştur. Buna göre aralıklı çalışmaların birleştirilmesi için; - Çalışmaların aynı işveren nezdinde yapılmış olması, - Her bir fesih şeklinin kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde gerçekleşmesi, - Önceki çalışma sonrasında ara verilen dönemin on yılı aşmaması gerekmektedir. 1475 sayılı Yasanın 14/2 maddesi, işçinin aynı...

okumaya devam et
İletişime Geç
Avukata Danış
Merhaba,
sorularınızı bize yöneltmek ister misiniz?