09:00 - 18:00

Bize sorularınızı sorabilirsiniz

0(262) 323 21 67

Telefon numarasından ulaşabilirsiniz

Search
 

usulüEtiket

Zengin Hukuk Bürosu > Yazılar etiketlendi"usulü"

Adi Ortaklığın Borcundan Dolayı Takip Usulü

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS NO. 2016/12292 KARAR NO. 2017/3755 KARAR TARİHİ. 13.3.2017 ADİ ORTAKLIĞIN BORCUNDAN DOLAYI İCRA TAKİBİ USULÜ Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:  KARAR : Alacaklı tarafından genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız takipte, borçlu ...

okumaya devam et
İletişime Geç
Avukata Danış
Merhaba,
sorularınızı bize yöneltmek ister misiniz?