09:00 - 18:00

Bize sorularınızı sorabilirsiniz

0(262) 323 21 67

Telefon numarasından ulaşabilirsiniz

Search
 

Tensip Zaptı Nedir? Tensip Zaptı Hazırlandı Nedir?

Zengin Hukuk Bürosu > Ceza Hukuku  > Tensip Zaptı Nedir? Tensip Zaptı Hazırlandı Nedir?

Tensip Zaptı Nedir? Tensip Zaptı Hazırlandı Nedir?

Tensip Zaptı Nedir?

Tensip zaptı, davanın açılması ile mahkeme tarafınca, gerçekleştirilecek ilk duruşmaya kadar yapılması ihtiyaç duyulan işlemlerin ve duruşma gününün belirlenmesi amacıyla hazırlanan tutanaktır. Tensip zaptının diğer adı tensip raporu olup muhteviyatında mahkeme tarafınca duruşma ilk duruşma gününün öncesinde gerekli görülen ön hazırlık işlemlerine yer verilir.

Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Anlamına gelir?

UYAP ve e-devlet üstünde “Tensip zaptı hazırlandı.” ibaresinin görülmesi demek, davanın açıldığı mahkeme tarafınca dosyanın ön hazırlık işlemlerine karar vermiş olduğu ve duruşma gününün belirlendiği anlamına gelmektedir. Tensip zaptı, ilgili mahkemenin hâkimi tarafınca hazırlandığından dolayı bazı durumlarda hâkimin dosyanın gidişatına bağlı olarak duruşma günü belirlemek istemesi sebebiyle duruşma gününün belirtilmediği durumlar da söz konusu olmaktadır.

Tenzip Zaptı Ne Kadar Sürede Hazırlanmış olur?

Tensip zaptının hazırlanması, ilgili dava dilekçesinin veyahut iddianamenin ilgili mahkemeye erişmesi ile mahkeme hâkimi tarafınca düzenlenir. Tensip Zaptının hukuk davalarında hazırlanma süresi, mahkemelerinin yoğunluğuna bağlı olarak değişmekle beraber ceza davalarında iddianamenin kabulü söz konusu olacağından iddianamenin mahkemeye sunulmasının peşinden 15 günü bulabilmektedir.

Tensip zaptının hazırlanması hususunu hukuk ve ceza davaları yönünden ayrı ayrı incelemek gerekirse;

Hukuk Davaları Bakımından Tensip Zaptının Hazırlanması

Hukuk davaları şu şekilde sayılabilir:

 • Boşanma ve Mal rejimi davaları,
 • Tazminat davaları,
 • Tapu İptali ve tescili davaları,
 • Tecim Hukuku davaları,
 • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları,
 • El atmanın önlenmesi ve ecr-i misil davaları,
 • Miras hukuku davaları,
 • Tapu ve Kadastro davaları,
 • Nüfus davaları,
 • Tüketici Hukuku davaları,
 • İdare Hukuku davaları,
 • Vergi Hukuku davaları,
 • İcra ve İflas Hukuku davaları,
 • Sigorta Hukuku davaları,
 • Velayet ve vesayet davaları,
 • İş Hukuku davaları,
 • Kira Hukuku davaları,
 • Spor Hukuku davaları,
 • Kat Mülkiyeti davaları.

Hukuk davalarında tensip zaptının hazırlanması ile mahkeme tarafınca taraflara duruşma günü, tarafların yanıt ve kanıt sunma süreleri, dava dilekçesinde noksan husus bulunması halinde eksikliğin giderilmesi için öngörülen süre benzer biçimde hususlara yer verilir. Gene tensip zaptı ile mahkeme tarafınca dava konusu uyuşmazlığın çözümü için gerekli bölgelere yazı yazılmasına karar verilerek yargılamanın hızlandırılması da mümkündür.

Ceza Davaları Bakımından Tensip Zaptının Hazırlanması

Ağır ceza mahkemeleri, asliye ceza mahkemeleri, çocuk ağır ceza mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinde Cumhuriyet Savcılığı tarafınca iddianamenin hazırlanması ve mahkemenin iddianameyi kabul etmesi ile tensip zaptı hazırlanmış olur. Hazırlanan tensip zaptı ile ilgililere duruşma gününün bildirilmesi ve araştırılması ve incelemesi gerekli görülen hususlarda gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilir.

Tensip Zaptında Duruşma Gününe Yer Verilmemesi Mümkün Müdür?

Tensip zaptı hazırlanarak çoğu zaman duruşma günü ve ön hazırlılar taraflara bildirilmektedir. Bazı durumlarda tensip zaptında duruşma gününe yer verilmemesi mümkündür.

Tensip zaptı, ilgili mahkemenin hâkimi tarafınca hazırlandığından dolayı bazı durumlarda hâkimin dosyanın ön hazırlık aşamalarına bağlı olarak duruşma günü belirlemek istemesi sebebiyle duruşma gününün belirtilmediği durumlar da söz konusu olmaktadır.

Tensip Zaptının Hazırlanmasının Peşinden Ne Kadar Sürede Duruşma Gerçekleştirilir?

Tensip zaptının hazırlanması ile duruşma günü taraflara bildirilmek suretiyle tebliğe çıkarılır. Duruşma günü, mahkemelerin yoğunluğuna bağlı olarak değişkenlik göstereceğinden bazı durumlarda aylar sonrası için bile duruşma günü verilebilmektedir.

Özetleyecek Olursak

Tensip zaptı, davanın açılması ile mahkeme tarafınca, gerçekleştirilecek ilk duruşmaya kadar yapılması ihtiyaç duyulan işlemlerin ve duruşma gününün belirlenmesi amacıyla hazırlanan tutanaktır.

Bu tutanak büyük seviyede hukuk davalarında, ceza davalarında ve reddi miras ve anlaşmalı boşanma benzer biçimde çekişmesiz yargı işlerinde de düzenlenir.

Yorum yok

Yorum Yap

İletişime Geç
Avukata Danış
Merhaba,
sorularınızı bize yöneltmek ister misiniz?