09:00 - 18:00

Bize sorularınızı sorabilirsiniz

0(262) 323 21 67

Telefon numarasından ulaşabilirsiniz

Search
 

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Suçu

Zengin Hukuk Bürosu > Ceza Hukuku  > Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Suçu

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Suçu

Türk Ceza Kanunun 188. Madde metni Uyuşturucu ve Uyarıcı maddeler kullanılmak suretiyle hukuka aykırı olarak yapılan eylemlerin suç ve cezalarını belirler. Madde metinleri ile suç ve türevlerini açıklamak gerekirse;

 

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve bunun yanında ayrıca ikibin günden, yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır demek suretiyle uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin üretim, ithalinin ve ihracının cezasını belirlemiştir.

 

‘’ Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bununla birlikte ayrıca bin günden yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır demek suretiyle cezayı belirlemiştir. Ancak, uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması hâlinde ceza artırım nedeni uygulandığından, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi veren veya satan kişiye verilecek hapis cezasının on beş yıldan az olmayacağı bununla birlikte ayrıca para cezasının da uygulanacağı bilinmektedir.

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması halinde verilecek cezanın yarı oranında artırılacağı belirtilmiştir.

 

Ayrıca yine, Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişilere ait fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi, halinde verilecek cezanın da yarı oranında artırılacağı söylenmiştir.

Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yine ayrıca yarı oranında artırılır denilmektedir.

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticaret Suçu

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Suçunda en önemli ceza indirim nedenlerinden biri Etkin Pişmanlık hükümleridir. Halk arasında çok fazla bilinmesine rağmen, etkinlik pişmanlık hükümlerinin iş bu davalarda uygulama alanı bulması önemli şart ve gayretli çabalara bağlanmıştır. Sadece suç konusu eylemin kabul edilmesi ve uyuşturucu ve uyarıcı maddenin temin edildiği kişilerin bildirilmesi ile etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak çoğu zaman mümkün olmayabilir. Ayrıca kişinin iş bu pişmanlık ve bildirimleri yapmış olduğu aşamaya göre de ceza indirim oranları değişiklik göstermektedir. Bu hususta kanun emri incelendiğinde;

  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.
  • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.
  • Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir.
  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara veya sağlık kuruluşlarına başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz. Bu durumda kamu görevlileri ile sağlık mesleği mensuplarının 279 uncu ve 280 inci maddeler uyarınca suçu bildirme yükümlülüğü doğmaz.

 

Bu başlık altında anlatılan hükümler Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçuyla karıştırılmamalı, vakanın hukuki durumunun tespiti muhakkak alanında uzman bir Avukat marifetiyle yapılmalıdır.

 

Yorum yok

Yorum Yap

İletişime Geç
Avukata Danış
Merhaba,
sorularınızı bize yöneltmek ister misiniz?