09:00 - 18:00

Bize sorularınızı sorabilirsiniz

0(262) 323 21 67

Telefon numarasından ulaşabilirsiniz

Search
 

Boşanma Davasına Sunulan Ses ve Görüntü Kayıtları İle T.C.K 133

Zengin Hukuk Bürosu > Ceza Hukuku  > Boşanma Davasına Sunulan Ses ve Görüntü Kayıtları İle T.C.K 133

Boşanma Davasına Sunulan Ses ve Görüntü Kayıtları İle T.C.K 133

Yargıtay’ın boşanma davasına sunulan deliller ile  bu suç bakımından yaklaşımı genel olarak ‘evvel planlayarak ve tuzak kurarak yapılmadığı ve boşanma davasına sunmak amacıyla hareket etmiş olduğu takdirde cezalandırma yoluna gidilemeyeceği yönündedir.

YARGITAY KARARLARI

21. Hukuk Dairesi – 2018/4600E – 2019/3110K

Dosya kapsamına nazaran; sanığın boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi olan katılan ile yapmış olduğu telefon konuşmasını kaydedip, katılan ile içinde devam eden ceza davasına kanıt olarak sunması şeklinde gerçekleşen vakada; sanığın kendisi ile meydana getirilen Ve içinde ne olduğu hususi olmayan iletişim içeriğini kaydetmesi eyleminin kanunda suç olarak tanımlanmadığı şeklinde, katılanın tarafı olduğu iletişim içeriklerini üçüncü şahıs ya da kişilerle paylaşmış olduğu Ve/yada çoğaltarak dağıttığına ilişkin hakkında bir iddia ileri sürülmeyen sanığın, katılan ile Arasındaki davada iddialarını ispatlama amacını taşıyan eyleminde, hukuka aykırı hareket etme bilinciyle davranmadığı gözetildiğinden mahalli mahkemenin beraate ilişkin kabulünde bir isabatsizlik görülmemiş; sanığa isnat edilen Ve iddianamede Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi Ve Kayda Alınması suçu olarak vasıflandırılan eylemin, iddianame anlatımı gözetilerek TCK’nın 132/1-3. madde Ve fıkralarında düzenlenen haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu durumunda olduğu, sadece; hukuki nitelendirmenin sonuca etkili olmadığı anlaşıldığından, bu husus bozma sebebi olarak kabul edilmemiştir.

Meydana getirilen yargılama sonunda, yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğu gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul Ve takdir kılınmış olduğundan, katılanın, sanığın kayıtları bilgili Ve planlı yaptığına, suçun delillerle durağan(durgun) olduğuna ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, beraate ilişkin hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, 24.04.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

12. Ceza Dairesi – 2017/3384E – 2017/6232K

Oluşa Ve dosya kapsamına nazaran; resmi nikahlı eşi olan katılan … ile evlendikten dört gün sonrasında cinsel ilişkiye girmelerinin akabinde katılanın evlenmeden ilkin başkası ile cinsel birlikteliği olduğu şüphesine kapılıp, katılanın bakire olmadığını gizleyerek kendisi ile evlendiğini iddia eden sanık …’in, katılana evlenmeden ilkin kiminle, nerede, nasıl Ve kaç kez cinsel ilişkiye girdiğine dair sorular sorup, katılanın verdiği yanıtları, onun rızası olmaksızın cep telefonuna kaydettiği Ve elde etmiş olduğu ses kaydının çözümünü metin halinde sonrasında açmış olduğu boşanma davasına vekili vesilesiyle sunmuş olduğu iddialarına mevzu vakada,

Katılanın cinsel mahremiyetine ilişkin hususi konuşmalarını içeren ses kaydını, üçüncü şahıs ya da kişilerle paylaşmış olduğu Ve/yada çoğaltarak dağıttığına ilişkin hakkında bir iddia ileri sürülmeyen sanığın, başkaca şekilde ispatlanması mümkün olmayan bir hal içinde iken, kaybolma olasılığı bulunan delilin muhafazasını sağlayıp, boşanma davasına sunarak, aile içi geçimsizliğin kaynağının, katılanın kendisinden gizlediği evlenmeden önceki tutum Ve davranışları bulunduğunu ispatlama amacını taşıyan eylemlerinde, hukuka aykırı hareket etmiş olduğu bilinciyle davranmadığı anlaşıldığından, sanığa yüklenen Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi Ve Kayda Alınması, hususi yaşamın gizliliğini ihlal suçlarının yasal unsurlarının oluşmaması sebebiyle sanık hakkında beraat kararı verilmesine dair mahalli mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Katılan vekilinin sanığa yüklenen suçlardan dolayı sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi gerektiğine ilişkin sair temyiz itirazlarının reddine

12. Ceza Dairesi – 2016/2966E – 2017/5930K

Dosya kapsamına nazaran; sanığın katılanın taraf olduğu konuşma içeriklerini aralarında devam eden boşanma davasına sunmuş olduğu iddia edilen vakada;

Katılanın tarafı olduğu konuşma içeriklerini üçüncü şahıs ya da kişilerle paylaşmış olduğu Ve/yada çoğaltarak dağıttığına ilişkin hakkında bir iddia ileri sürülmeyen sanığın,katılanın kendisine karşı olan davranışlarını ispatlama amacını taşıyan eyleminde, hukuka aykırı hareket etme bilinciyle davranmaması karşısında sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi, Kanuna aykırı olup, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bundan dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 05.07.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

12. Ceza Dairesi – 2015/16839E – 2017/3990K

Dosya kapsamına nazaran; resmi nikahlı eşi olan katılan … tarafınca şahsına devamlı hakaret edildiğini iddia eden sanık …’ın, hemen hemen boşanma davasının açılmadığı Ve katılanla fiilen beraber yaşadıkları dönemde, katılanın kendisine yönelik onur, onur Ve saygınlığını rencide eden sözlerini gizlice kaydedip, söz konusu ses kayıtlarını, *Boşanma* davasının görüldüğü mahkemeye vekili vesilesiyle verdiği vakada,

Katılana ilişik ses kayıtlarını, üçüncü şahıs ya da kişilerle paylaşmış olduğu Ve/yada çoğaltarak dağıttığına ilişkin hakkında bir iddia ileri sürülmeyen sanığın, haksız bir hücum altında Ve başkaca şekilde ispatlanması mümkün olmayan bir hal içinde iken, kaybolma olasılığı bulunan delillerin muhafazasını sağlayıp, sonrasında açmış olduğu boşanma davasına sunarak, aile içi geçimsizliğin kaynağının katılanın negatif tutum Ve davranışları bulunduğunu ispatlama amacını taşıyan eyleminde, hukuka aykırı hareket etmiş olduğu bilinciyle davranılmış olduğu kabul edilemeyeceğinden, sanığa yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmaması sebebiyle sanık hakkında CMK’nın 223/2-a maddesi uyarınca beraat hükmü kurulması gerekirken, aynı Kanun’un 223/2-c maddesi gereğince beraat kararı verilmesi,

Kanuna aykırı olup, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 16.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yok

Yorum Yap

İletişime Geç
Avukata Danış
Merhaba,
sorularınızı bize yöneltmek ister misiniz?